Avís Legal

El lloc www.reprogenetics.es és propietat de l’Empresa Reprogenetics Spain, SA empresa amb domicili al Carrer de Tuset, 23, 6è1a, 08006-Barcelona amb número d’identificació fiscal A63260764 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 35875, Foli 47, Full núm Barcelona 269.309, Inscripció 1ª, d’ara endavant Reprogenetics.
L’accés, navegació i utilització d’aquest lloc web implica per la seva banda l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes del present avís legal, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat. La seva observança i compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el lloc web. Si no està d’acord amb els termes exposats, no accedeixi, navegui o utilitzi el lloc web.
Els continguts del lloc web de Reprogenetics són propietat de Reprogenetics Spain, SA. Està prohibida la reproducció, transferència o distribució de part o tot el contingut, en qualsevol forma, sense el permís escrit previ de Reprogenetics. Els continguts de les pàgines web de Reprogenetics es faciliten en el seu estat actual, d’acord amb la disponibilitat legal o pràctica d’aquesta informació, no garantint-se que les pàgines web no tindran interrupcions o estaran lliures d’errors. Reprogenetics Spain, SA es reserva el dret a revisar o modificar les pàgines o a retirar l’accés a elles en qualsevol moment.
Per facilitar el seu accés, Reprogenetics Spain, SA podria incloure enllaços a pàgines d’internet que són propietat o estan operades per tercers. D’utilitzar aquestes pàgines, vostè haurà de revisar i, si escau, acceptar les regles d’utilització de tals pàgines abans d’accedir als seus continguts. Reprogenetics no té el control sobre el contingut de pàgines de tercers i no assumeix cap responsabilitat pel seu contingut. A més, un vincle amb una pàgina que no és propietat de Reprogenetics no implica que Reprogenetics Spain, SA avali la pàgina o els serveis referenciats en aquesta.

Política Privacitat de Dades

Reprogenetics Spain, SA sol·licita la seva autorització per realitzar el tractament de les seves dades conforme al que disposen els següents paràgrafs. No obstant això, si vostè no desitja que aquest tractament es produeixi, pot comunicar-nos-dirigint-se a nosaltres a través dels mitjans indicats en la secció de contacte d’aquesta web.

Així mateix, queda informat del tractament automatitzat a què seran sotmeses les seves dades com a conseqüència de la seva navegació per les pàgines web titularitat de Reprogenetics, de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei, o de qualsevol transacció o operació realitzada, hauran la finalitat de gestió del servei o estudi contractat, i / o el manteniment de les comunicacions contractuals entre l’usuari i Reprogenetics.

Informació bàsica sobre protecció de dades.

Responsable del tractament: Les dades de caràcter personal que es puguin demanar directament de l’interessat seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament titularitat de Reprogenetics Spain, SA. Contacti amb el Delegat de Protecció de Dades: dpd@reprogenetics.es

Finalitat: La finalitat del tractament de les dades recollides a través del formulari de contacte, és donar resposta a la informació sol·licitada i consultes plantejades, en cap cas es faran servir aquestes dades per a l’enviament d’informació comercial sense el seu consentiment.

Conservació de dades: Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d’arxius i documentació .

Comunicació de dades: Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal, entre les quals poden estar les comunicacions al Defensor del Poble, Jutges i Tribunals, interessats en els procediments relacionats amb les reclamacions presentades.

Drets dels interessats: Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments que de les seves dades es duen a terme per part de Reprogenetics Spain, SA. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan siguin procedents, dirigint-se per escrit a direcció Carrer de Tuset, 23, 6è1a, 08006-Barcelona. Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).