Política de Qualitat

LA NOSTRA MISSIÓ

Proveir d’un servei de genètica reproductiva integral a la societat.

LA NOSTRA VISIÓ DE FUTUR

Seguir sent un laboratori de referència mitjançant la contínua recerca i innovació tecnològica amb la finalitat de millorar el diagnòstic dels problemes reproductius i/o de les patologies hereditàries i posar totes aquestes tècniques diagnòstiques a l’abast de totes les persones que les necessitin.

ELS NOSTRES VALORS

– Aposta per la recerca i innovació com a eina per donar la màxima qualitat.
– Qualitat científica: professionalitat, confidencialitat, màxima disponibilitat, suport científic i tècnic.
– Qualitat humana: bon tracte, respecte, honestedat i voluntat de servei.
– Compromís per assolir els objectius determinats.
– Millora contínua.
– Compliment de la normativa i del RGPD.

Aprovat  per:   direcció científica.    Data: 20/02/2019.    DOC-002  Rev. 03